Major System (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องจักร สำหรับเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิค วาล์วอุตสาหกรรม         ไส้กรอง อุปกรณ์ออโตเมชั่น และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯมีความยินดีให้บริการปรึกษาทางด้านระบบนิวเมติกส์, ระบบไฮดรอลิค, วาล์วอุตสาหกรรม และระบบยกสินค้า ตลอดจนงานซ่อมบำรุงรักษา

โดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว